fbpx

מה אם כסף לא היה חשוב (חלק 2) | חמישים אנשים

מה היית רוצה לעשות אם כסף לא היה מהווה בעיה? איך באמת היית נהנה להעביר את חייך? -אלן ווטס

אממ… שאלה קשה. מה ימלא אותי… להיות שם עבור אנשים בצורה כלשהי. סביר להניח שאקרא יותר. אעביר זמן רב בליצור מוזיקה. אה… כן, אטייל בעולם. אממ… יקדם את רעיונותי וליצור חביבים נוספים לעצמי, ללמוד שפות חדשות וענפי ספורט נוספים, לא יודע… 

בהתחשב במריטוקרטיה שאני מצוי בה כעת, זו גישה מעניינת. כרגע שבתי מראיון עבודה דרך אגב. פשוט עשיתי כל שיכולתי כדי למצוא עבודה עם המשכורת הגבוה ביותר. ובכן… אני חושבת שאעביר את כל זמני בחופשה. אנהג למקום כלשהו. אהנה מחיי.

ארצה באמת להיות חשוב ולעזור לאחרים, אני מתכוון לעזור לקהילה ולעזור לתקן את הדברים הרעים שאני רואה בחברה, להיות מעורב בנושא ולעזור לאנשים להיות חופשיים ולבטא עצמם יותר ולחיות חיים חופשיים ללא דיכוי ובלי… כמו שאמרתי, כלומר, דיכוי… אפשר לקרוא לזה… כמו שאמרתי, דיכוי פוליטי. אני חושב שחירות היא ערך חשוב.

אטייל הרבה. אכיר תרבויות שונות. אנסה דברים אחרים. אולי אלמד קורסים שונים. אני חושבת שפשוט אהנה מחיי. אם היה לי מספיק כסף, הייתי פותח בית מלאכה ועובד עם יתומים מאפריקה. כל יום אנסה לעשות מישהו מאושר. אחייה באיזה מקום שקט. אאמץ הרבה חיות אם יהיה לי כסף לצרכיהם ואאכיל אותם וכו'

אבנה חוות סוסי הרבעה. מה שאני רוצה לעשות בחיי הוא לעזור לאנשים. אנחנו לא צריכים כסף כדי לקבל תמריץ.

אממ… כן, אני חושב שיש לי שאיפה, הייתי אומר שאולי זה מתבטא בדברים אחרים כמו לתקשר, כמו לשתוף את האמת, שיתוף האמת, לעזור לענות על צרכים. אז… לטייל וליצור מוזיקה יהיו חלק מזה, יהיו אמצעי שדרכו אעשה זאת. כשיש לך מוזיקה בראש, אתם יודעים, אתה מרגיש טוב.

אני כבר חי כך. אני צלם, עובד באוניברסיטה. בעצם אני עושה בדיוק מה שאני אוהב, מה שאני רוצה, מה שהייתי עושה כך או כך. זו רק שאלה של רצון. וכמו שגתה אמר: זה לא מספיק לרצות, צריך גם לעשות.

זו תהיה ההגשמה העצמית שלי. לא לרדוף אחרי דברים חומרניים או כסף.

חמישים מרואיינים מספרים על חלומות, אורח החיים, והדברים שהיו רוצים לעשות אם כסף לא היה מהווה בעיה. התוצאה מרגשת ומעוררת השראה.